Nasze pola uprawiamy naturalnymi metodami, bez sztucznych nawozów i GMO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych POLSKA EKOLOGIA realizuje kampanię promocyjno-informacyjną „Żywność ekologiczna z UE – dobry wybór” skierowaną na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich obejmującą produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej.

Produkty ekologiczne z Unii Europejskiej gwarantują wysokie standardy jakości i naturalny smak.

Logo produkcji ekologicznej UE nadaje produktom ekologicznym UE spójną tożsamość wizualną. Ułatwia konsumentom rozpoznanie produktów ekologicznych i pomaga rolnikom we wprowadzaniu ich do obrotu w całej UE.

Umieszczane jest wyłącznie na produktach, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub organ kontroli. Produkty takie muszą spełniać surowe warunki w zakresie metod produkcji, przetwarzania, transportu oraz przechowywania. Logo można używać wyłącznie w przypadku produktów, które zawierają co najmniej 95% składników ekologicznych i dodatkowo spełniają inne surowe warunki w odniesieniu do pozostałych 5% składników. Ten sam składnik nie może być obecny równocześnie w formie ekologicznej i nieekologicznej.
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_pl.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych POLSKA EKOLOGIA powstało w 2006 roku i skupia producentów, którzy podjęli produkcję żywności z surowców ekologicznych z przekonaniem, że produkty te są bardziej wartościowe dla człowieka.

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje całą Polskę i stanowi aktualnie największą, o największym zasięgu i najbardziej znaczącą organizację w swojej branży w Polsce.

Jego członkami są, m.in. producenci i przetwórcy produktów ekologicznych w następujących branżach rolno-spożywczych: mleko i przetwory mleczne, mięso wieprzowe, wołowe oraz jego przetwory, mięso drobiowe i jego przetwory, zboża i przetwory zbożowe, owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne.

Czym jest żywność ekologiczna?

Żywność ekologiczna to produkty uprawiane oraz przetwarzane w sposób bezpieczny dla środowiska.

Produkty pochodzenia roślinnego uzyskiwane są bez stosowania chemicznych środków ochrony, bez chemicznych substancji przyspieszających wzrost, bez nawozów syntetycznych oraz bez technik inżynierii genetycznej. Są pozbawione sztucznych dodatków smakowych oraz aromatów.

Ekologiczne mięso, jaja, oraz produkty mleczne muszą pochodzić od zwierząt hodowanych w ich naturalnym środowisku oraz karmionych wyłącznie ekologiczną paszą. W hodowli nie stosuje się antybiotyków, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Kampania promocyjno-informacyjna „Żywność ekologiczna z UE – dobry wybór” skierowana jest na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich i obejmuje produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej, w tym:

Programem promocji objęte są produkty posiadające wymagane certyfikaty Unii Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem nr 834/2007.

0